HỆ THỐNG CHI NHÁNH

Sau hơn 01 năm hoạt động, Tâm Lộc Phát đã phát triển và mở rộng 15 văn phòng chi nhánh trên toàn quốc. Kế hoạch chiến lược đến hết năm 2022 Tổng công ty sẽ phát triển trên 63 tỉnh thành.

 1. Văn phòng Hà Nội – Tổng công ty
 2. Văn phòng chi nhánh Ninh Bình
 3. Văn phòng chi nhánh Nam Định
 4. Văn phòng chi nhánh Hạ Long
 5. Văn phòng chi nhánh Cẩm Phả
 6. Văn phòng chi nhánh Vĩnh Phúc
 7. Văn phòng chi nhánh Phú Thọ
 8. Văn phòng chi nhánh Thanh Hóa
 9. Văn phòng chi nhánh Nghệ An
 10. Văn phòng chi nhánh Hà Tĩnh
 11. Văn phòng chi nhánh Quảng Nam
 12. Văn phòng chi nhánh Đà Nẵng
 13. Văn phòng chi nhánh Sài Gòn
 14. Văn phòng chi nhánh Bình Dương
 15. Văn phòng chi nhánh Sơn Tây