Đại Chiến VIỆT NAM – MALAYSIA, Tâm Lộc Phát Tổ Chức Tại CAFE Nghệ Sỹ Tỉnh Ninh Bình.